jueves, 8 de octubre de 2009

Solució problema 1

-L a diferencia esta en que un te mol-te vegetació i animals i el altre esta cremat i aquí es on esta la diferencia que un te vida i la altre no.
-El sol estan diferent per el detritus un com colonitzat pels essers vius i demes experimenta modificacions en la composició i en la estructura que el poden transformar en el sol.
-Un bosc pot arribar a tornar al seu aspecte natural uns 500 anys aproximadament i també dependent el tipus d’incendi així sigut.
-es va formar el sol a partir TRANSCURREN ENTRE 50 Y 60 MILLONES
DE AÑOS DESDE QUE PARTE DE
UNA NUBE DE GAS Y POLVO COMIENZA
A CONTRAERSE HASTA QUE LA ESTRELLA
COMIENZA A QUEMAR HIDRÓ-
GENO.
-Els components:
Componentes químicos Símbolo %
Hidrógeno H 92,1
Helio He 7,8
Oxígeno O 0,061
Carbono C 0,03
Nitrógeno N 0,0084
Neón Ne 0,0076
Hierro Fe 0,0037
Silicio Si 0,0031
Magnesio Mg 0,0024
Azufre S 0,0015
Otros 0,0015
-RESPECTA EL ALTRE BOSC
-DONCS QUE EL ALTRE BOSC TE LES ARRELS MILLOR AGAFADES AL TERRA I AIXO PROPORCIONA QUE I TINGUIN AIGUA I QUE I PUGUIN VIURE ELS ANIMALS SENSE EL PERILL DE QUE ES PUGUI CREMAR EL TERRA O EL BOSCA

No hay comentarios:

Publicar un comentario